Ασφάλειες και Χρηματοδοτήσεις Αυτοκινήτων

Διαθέτουμε οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το όχημα σας με την εγγύηση του ομίλου μας σε συνεργασία με την Volkswagen Bank και την Allianz.

Επίσης, διαθέτουμε ευέλικτα χρηματοδοτικά πακέτα για την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου με την υποστήριξη του μεγαλυτέρου οργανισμού παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην αυτοκίνηση πανευρωπαϊκά.